De Tarot

Er zijn vandaag de dag een heleboel soorten Tarotkaarten in omloop. De meeste sets zijn heel mooi vormgegeven. Toch zijn de meeste kaarten in hun inspiratie niet verbonden met de Kabbalah, de oorsprong van de Tarot. Vanaf ± 1200 zijn er een aantal sets gemaakt die allemaal vanuit dezelfde inspiratie zijn ontstaan: de connectie met de Kabbalah. De kaarten lijken erg op elkaar en de symboliek van de latere sets bouwt voort op de eerdere (zie geschiedenis). De Tarot is Gesamtkunst. Het is één doorgaande inspiratie-lijn waarmee de kaarten steeds meer afgestemd werden op de Kabbalah. Over deze kaarten gaat deze site.

• Voor de kenners: met Tarot wordt hier alleen de grote Arcana bedoeld, want die 22 kaarten hebben elk een connectie met een Hebreeuwse letter.

In de loop van de eeuwen zijn er steeds meer symbolen aan de kaarten toegevoegd. In de huidige Tarotkaarten komen elementen uit zeer diverse systemen en culturen samen. Deze zijn hieronder in een schema bij elkaar gezet. Alles gaat over de mens, die zich bewust kan worden van zijn verhouding tot God en daarmee van zijn verhouding tot de aarde.

In het boek Kabbalah en Tarot worden al deze onderwerpen beschreven.

Omdat de kaarten heel lang alleen voor leggingen en toekomstvoorspellingen gebruikt werden, is de waarde van de Tarot voor onze spirituele ontwikkeling op de achtergrond geraakt. Op deze site kan je lezen hoe je de kaarten kan gebruiken voor meditatie en spirituele bewustwording. Als je de kaarten in meditatie verkend hebt, kunnen het handvaten worden in je dagelijkse leven. Dan kijken we naar de geschiedenis van de Tarot.