Visualiseren

Als we met een Tarotkaart gaan werken kijken we eerst ontvankelijk naar de afbeelding en dan gaan we het beeld met gesloten ogen innerlijk visualiseren. Hier volgt een korte beschrijving van deze techniek.

Organiseer een moment op een rustige plek, waar je niet gestoord kan worden. Ga bij voorkeur op een rechte stoel zitten (wervelkolom zo verticaal mogelijk). Dan doe je eerst je ogen dicht en kijk je welke indrukken van de dag nog terugkomen. Geef ze een plek en haal dan bewust 3x diep adem. Voel dat je lichaam nu, hier op een stoel zit. Dan ga je de visualisatie doen en kijk je voor 3 minuten rustig naar de kaart. Het werkt het beste als je de kaart iets hoger houdt dan de horizon (tip: zet de kaart op een muziekstandaard). Als je kijkt is je denken zo stil mogelijk. Je onderbewustzijn neemt op, daar hoef je niets voor te doen. Na 3 minuten leg je de kaart weg en sluit je je ogen.

Dan zijn er een aantal mogelijkheden. De 1e is dat je niks doet en kijkt wat je bewustzijn terugspiegelt aan beeld of aan gevoel. Voor de een is dat heel veel en bij een ander gebeurt hier weinig. Als het een interessant verhaal is, kan je het opschrijven. De 2e mogelijkheid is dat je het beeld van de kaart in de ruimte voor je imaginair gaat opbouwen: de centrale figuur, de details, de omgeving en het landschap. Je ziet de details in levendige kleuren. Dat doe je zolang het goed voelt (of zolang je het kan volhouden). Dan word je helemaal stil. Het komt vaak voor dat één detail opvalt (of gaat bewegen). Als er een mens in de kaart zit, kan je jezelf in die figuur visualiseren. Dan zie je de details en het landschap om je heen. Bij de meeste kaarten is de ervaring van het archetype het belangrijkste.

In elke stap kan er iets gebeuren dat voor jou de essentie van die meditatie is. Ga daarin mee! Soms moet je een aantal dagen na elkaar innerlijk werken met een kaart, wil het een realiteit voor je worden. Als je niks ervaart, is het ook goed. Je onderbewustzijn neemt het wel degelijk op. Het effect kan ook op een heel ander niveau doorwerken. Soms merk je in de dagen daarna dat je net anders reageert in een bepaalde situatie, of dat je dingen beter gaat begrijpen.

Je bewustzijn is bij de meditaties op de Tarotkaarten in aanvang nog actief (omdat je innerlijk visualiseert). Toch ligt achter elke kaart een diepe staat van zijn, waarin het archetype of de wetmatigheid van de kaart een ervaring voor je wordt. Je onderbewustzijn ervaart de kaart en naderhand kan je zelfbewustzijn die ervaring een naam geven. Je zal soms wat langer met een kaart moeten werken om in het stille gewaarzijn van de kaart te komen. Een aantal kaarten zijn echt meditatie-kaarten. Dat zijn kaart 0, 2, 3, 8, 11 en 19.

 

Als je een paar keer met een bepaalde Tarotkaart gewerkt hebt, kan de kaart een innerlijke realiteit voor je worden en kan je hem oproepen zonder dat je eerst naar de kaart kijkt. Sommige kaarten liggen heel dichtbij en je hoeft je ogen maar te sluiten om het gevoel van de kaart weer te ervaren.

Als je echt de diepte van het archetype van de kaart wil onderzoeken, kan je de Hebreeuwse letter waar de kaart van afgeleid is intoneren. Deze techniek wordt uitgebreid beschreven in het boek Kabbalah en Tarot.

Maar hoe komt het dat de visualisaties voor iedereen hetzelfde werken? Dit heeft te maken met ons onderbewustzijn.