Het onderbewustzijn

De Tarotkaarten werken in op ons onderbewustzijn. Hoe gaat dat in zijn werk? We kijken hier naar de gelaagdheid van ons onderbewustzijn, omdat dat bij het mediteren op de Tarotkaarten een grote rol speelt.
We kunnen ons persoonlijke bewustzijn verdelen in zelfbewustzijn en onderbewustzijn. Ons zelfbewustzijn is de activiteit van ons denken, het wil structuur en orde. We willen ons leven zo veel mogelijk beheersen en daar zijn we de hele dag actief mee bezig. Toch heeft ons zelfbewustzijn constant te maken met prikkels uit ons onderbewustzijn. We kunnen niet helemaal overzien wat er in ons onderbewustzijn schuilt. Daarom heet het ook het onder-bewustzijn, het zit net onder de oppervlakte (van je zelfbewustzijn).
Ons onderbewustzijn is een eigen, op zichzelf werkende eenheid. Het heeft haar eigen programma en je kan er niets (op wilskracht) in veranderen. Het werkt eigenlijk als een computer: input geeft output. Alles wat je meemaakt wordt gevoeld, verwerkt en opgeslagen. Dat kunnen recente ervaringen zijn, maar ook ervaringen van veel langer geleden. Emoties van eenzelfde geaardheid komen bij elkaar en die gaan elkaar versterken. Je onderbewustzijn spiegelt alles wat je meegemaakt hebt een keer terug. Als er nu iets gebeurt dat lijkt op een eerdere gebeurtenis, wordt de lading van die eerdere gebeurtenissen teruggespiegeld in je beleving nu. Zo houden we bijvoorbeeld oude angsten vanuit onze jeugd vast. Omdat we in ons leven al heel veel verwerkt hebben, is ons onderbewustzijn een grote geheugenbank geworden. Hoe ouder je wordt, hoe groter dit geheugen wordt en hoe meer het ons handelen gaat beïnvloeden. Ons onderbewustzijn is de basis van ons karakter.
Ons onderbewustzijn is een autonoom werkende computer, je kan hem (haar) niet zo maar uitzetten. Dat zorgt ervoor dat we vaak gevangen zitten in de echo’s van het verleden. Als we ergens bang voor zijn, is dat zelden een voorspelling. Er is alleen in een soortgelijke situatie in het verleden iets naars gebeurd. We dragen de pijnen van het verleden met ons mee en we laten het nu er steeds door bepalen. We herhalen zo steeds het verleden. Al die voorgeprogrammeerde gevoelens en emoties onderhouden onze persoonlijkheid, ons karakter. Iedereen leeft daarmee in de illusie van zijn/haar persoonlijkheid. Dat is een van de redenen dat we mediteren, om voorbij de persoonlijk gekleurde ervaringen te komen.

Dit is gelukkig niet het hele verhaal. Dankzij de geheugenkwaliteit van ons onderbewustzijn kunnen we ook nieuwe dingen leren en heel veel gegevens en data onthouden. Daarnaast spiegelt ons onderbewustzijn ook positieve ervaringen terug, van alle dingen die wel goed gingen. Door die ervaringen krijgen we meer zelfvertrouwen en daar worden we blij van. De computer van ons onderbewustzijn werkt positief en opbouwend als we groeien en ons ontwikkelen.

De gelaagdheid van ons onderbewustzijn

Dan kijken we van een  h e l e   g r o t e   a f s t a n d  naar de mens en de werking van het onderbewustzijn. De mensheid leeft al heel lang op de aarde. Na de val uit het Paradijs (de opsplitsing in mannen en vrouwen) hadden we lange tijd een groepsbewustzijn en alle handelingen die we in die tijd pleegden, zijn opgeslagen in het collectieve onderbewustzijn van de mensheid. Al het karma dat we toen maakten noemen we collectief karma. Op een bepaald moment krijgen we een individueel bewustzijn en dan start ons persoonlijke karma. Ook daar zitten diverse stadia in. In die lange geschiedenis is ons onderbewustzijn heel gelaagd geworden. Het schema hieronder laat die gelaagdheid zien.

De eerste laag reflecteert alles wat we vandaag meemaken. Daaronder zitten herinneringen van langer geleden: een week, een jaar of een tiental jaren. Dieper zitten de herinneringen van je jeugd, hoe je opgevoed bent, hoe je je op school staande hield (of niet). Daaronder ligt het moment van geboorte. Dan hebben we allemaal te maken met echo’s van vorige levens. Er zullen zich altijd situaties voordoen in dit leven die erg lijken op gebeurtenissen uit een vorig leven. Je kan soms onverwacht heel geëmotioneerd worden (verdrietig of heel kwaad) van iets dat je niet met dit leven kan associëren. Daaronder zitten nog diepere lagen, voorbij je persoonlijke karma. Daar ligt het groeps-karma van jouw familie en jouw ras. Daarin worden vele levens teruggespiegeld en dat kan zich uitwerken in bijvoorbeeld gediscrimineerd worden. Nog dieper ligt alles wat de mens vanuit groepsbewustzijn gedaan heeft in de lange periode na de zondeval. Daar ligt het karma dat we ten opzichte van de aarde zelf gemaakt hebben (verstoringen in het planten- en dierenrijk). Dat werkt zich uit in natuurrampen of ziektes (virussen), die ons allemaal treffen. Op de allerlaagste laag ligt de herinnering aan de paradijselijke staat van bewustzijn.

De diepste lagen van ons onderbewustzijn zijn verbonden met het collectieve onderbewustzijn van de hele mensheid. Dat is wat ons verbindt, daarin zijn we samen en daar ligt de herinnering aan de paradijselijke staat van bewustzijn. Deze staat van bewustzijn is het  eenheidsbewustzijn, waar we heel lang geleden uit gevallen zijn. De zondeval is een val in afzondering en niet een val 'in zonde' (wat de kerk ervan gemaakt heeft). Meer over de zondeval bij preview hoofdstuk 2.

In principe is elke meditatie erop gericht dat ons bewustzijn weer samenvalt met het eenheidsbewustzijn. De diepste diepte van ons onderbewustzijn kan die staat in ons bewustzijn terugspiegelen. Helaas kunnen we niet op commando zeggen: laat maar bovenkomen. Alle hogere lagen van ons onderbewustzijn moeten in balans zijn, in rust zijn, voordat we kunnen versmelten met het Paradijs, met het gevoel van thuiskomen, weer in en bij God zijn.

Dan komen we bij het belang van de Tarot. De Tarotkaarten zijn ontworpen door mensen die allemaal vanuit die collectieve herinnering werkten. Elke Tarotkaart verbeeldt een proces of een wetmatigheid waarmee God de schepping maakt. Omdat de Tarotkaarten universele wetmatigheden van balans en harmonie verbeelden, zijn deze beelden een onderdeel van het collectieve onderbewustzijn van de mensheid. Dat is de magie van de Tarot. Ons onderbewustzijn herkent die harmonie-vormen en als we met de Tarotkaarten gaan werken, brengen we ons onderbewustzijn stap voor stap dichter bij de mogelijkheid om het volledige eenheidsbewustzijn te spiegelen.

Iedereen leeft in de patronen van zijn eigen onderbewustzijn, dat hoofdzakelijk de ervaringen van dit leven terugspiegelt. De Tarotkaarten werken als wegwijzers in je onderbewustzijn. Met elke Tarotkaart geef je de computer van je onderbewustzijn een stukje programma dat universele harmonie reflecteert. Die ervaringen gaan bij elkaar optellen. Als je regelmatig met de Tarotkaarten gaat mediteren, word je je steeds meer gewaar van je eigen patronen in denken en voelen die niet in harmonie zijn. Dan is het logisch dat je die patronen niet meer wil, want de energie stroomt niet goed door in die gedachten en die gevoelens. Je gaat steeds meer verlangen naar de totale doorstroming, naar die staat van zijn waarin alles klopt. Elke Tarotkaart reflecteert een stukje van de Goddelijke harmonische structuur. Op den duur gaan al die reflecties in je onderbewustzijn samenwerken en zo kom je geleidelijk in de volledige ervaring van het eenheidsbewustzijn.