De Tarot staat nu bekend als een spel waarmee je de kaart kan leggen of de toekomst kan voorspellen. Toch kunnen we nog meer doen met de Tarot. We kunnen ook op de Tarotkaarten mediteren. Hoe gaat dat in zijn werk?

De oorsprong van de Tarot is de Kabbalah, de Joodse spirituele traditie. De Kabbalah is gebaseerd op de Torah en die gaat over de wetmatigheden waarmee God schept. De Torah is geschreven in het Hebreeuws. Het Hebreeuws telt 22 letters en de 22 Tarotkaarten verbeelden de 22 Hebreeuwse letters. Elke Tarotkaart verbeeldt een archetype of een wetmatigheid die een onderdeel is van het Goddelijk scheppen. De Tarot spiegelt de Torah. Als we op de archetypes van de Tarot gaan mediteren, verbinden we ons met de wetmatigheden van de Goddelijke schepping. Als we in stress leven, werken we tegen de wetten van de natuur in. De Tarot kan ons helpen om weer in balans te komen en ons te verbinden met de wetmatigheden van de natuur. Dat brengt rust en herstelt het vertrouwen in het leven. Met het mediteren op de Tarotkaarten komt ons bewustzijn steeds meer in resonantie met de krachten en de ritmes van de grotere Goddelijke orde waarin we leven. Daarmee kunnen we onszelf verankeren in de harmonie van de schepping (onafhankelijk van wat er in de wereld om ons heen gebeurt).

De 22 Tarotkaarten zijn 22 wegen naar spirituele ontwikkeling

De  TAROT  spiegelt de  TORAH

 

Lees op deze site waar de Tarot oorspronkelijk vandaan komt en
hoe je via mediteren op de Tarotkaarten je kan afstemmen op de grote Goddelijke structuur waarbinnen we leven.